Kim jesteśmy

AE Solution Sp. z o.o.specjalizuje się dostawach obudów stalowych oraz aluminiowych dla potrzeb energetyki zawodowej i przemysłowej, automatyki, telekomunikacji, IT, wod-kan itp.


Wykonujemy prefabrykację rozdzielni elektrycznych według dokumentacji dostarczonej przez Klienta.


Dostarczamy również aparaturę elektryczną, elektronikę i inne elementy do działów utrzymania ruchu, działów serwisowych, technicznych, projektowych oraz produkcyjnych największych zakładów przemysłowych w Polsce.